top of page

P

Portfolyo, genel yada local bir alanda, bugüne kadar yapılmış çalışmaların; amacını ve niteliğini en iyi yansıttığını düşündüğün; kendini ve birikiminin izlenmesine izin verdiğin belgeler bütünüdür. Daha öznel bir amaçla hazırlanıyorsa, beklentiler doğrultusunda birikiminden ve gelişiminden seçmeler sunduğun çalışmalar bütünüdür. Kişinin kendi gelişimiyle yada ilgilendiği konuyla ilişkili sürecin, en iyi anlatıldığını düşündüğü dosyadır. Portfolyo, farklı ülkelerde, birçok branşta kişiyi anlama, gelişimini görme, psikolojik ve sosyal alanlarda bir kanıya varma yöntemi olarak kullanılan etkili bir analiz yöntemidir.

Sanat ve tasarım portfolyosu; hedef doğrultusunda; kişilerden beklenen doğru detayların yer aldığı, nasıl düşünüldüğü ve üretildiği, görsel açıdan beklenilen estetiğe sahip olunup olunmadığı çalışmalar bütünüdür. Portfolyolar asla çalışmaların rastgele koyulduğu bir albüm olmamakla beraber, kişinin yaratıcılığını, vizyonunu ve beklenen başarı seviyesini  ıspatladığı sunumdur.


Sanat ve tasarım akademilerine girmek için hazırlanan portfolyolar, içerik olarak özgün olmalıdır. Portfolyolar, bireyin aldığı eğitimi ve profesyonel yönlendirmelerle gelinen en iyi hali göstermelidir. 

Akademilerin eğitim programlarını belirlenirken, öğrenci seviyeleri göz önünde bulundurarak yapılır. Akademik öğrenimden kazanımlarınızın olabilmesi için, beklenilen  disiplinde olmanız gerekir. 

Beklenilen seviyeye gelebilmek için hedefler doğrultusunda, sistemli akademik bir program uygulanmalıdır.

 

Portfolyo  

Amaç bir çalışma sunum dosyasına sahip olmak değil, bir dosya yaratabilecek doğru birikimi kazanmak olmalıdır. Dolayısıyla, bu doğru birikimi sunmak için bir dosyaya ihtiyaç duyulacaktır. 

Portfolyolar, teknik olarak yüzyıllardır bilinen estetik kuralların temelinde olmalı fakat ezberinde olmamalıdır. çalışmaların çağdaş ve disiplinler arası etkileşimin deneyselliğine dahil olması önemli bir etkendir. bu yaklaşım adayı dinamik ve gerçek bir üretici yapacaktır.

Örneğin akademik olarak hiperrealist yapılmış bir çalışma tek başına anlamlı değildir. Deneysel bir protatip tasarımı yada yaratıcılığın sunulduğu bir pratik çok daha önemsenebilir. Ancak kısa süreli skeç amaçlı nitelendirilen bir çalışma yüzeysel ve özensiz de bulunabilir...

Bir profesyonel, portfolyodaki bu farklılıkları kolayca ayırt edebilir. Bu yüzden hazırlık programı, akademik ve sistemli yapılmalıdır. 

Sanat ve tasarım akademileri göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar global olsalar da, kendi kültürlerini ve akademik geçmişlerinden kaynaklı bir ekolün izlerini takip etmektedirler. Bu sebepten dolayı akademiler beklenti farklılıkları içinde olabilmektedirler. Bütün bunları göz ardı etmeden düzenlenmiş bir portfolyo, kişiyi ideali doğrultusunda bir sonuca götürecektir. 

bottom of page