top of page

B

Görsel Iletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı, grafik tasarım, fotoğraf, animasyon, çoklu ortam tasarımı, web tasarımı, video prodüksiyonu ve masaüstü yayımcılık gibi farklı ortamların bir araya geldiği disiplinlerarası çalışma alanına verilen isimdir. Yaratıcılığın teknolojiyle buluşturarak ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemine çözüm üretebilecek görsel tasarımcı, prodüksiyon/post-prodüksiyon, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları içeriğinde kullanır.

Görsel iletişim tasarımı, Jenerik çekmekten, paket tasarımı yapmaya kadar geniş bir çalışma alanına sahip bir bölümdür. Tasarımcılar; iletişim, medya ve reklamcılık alanlarının yanı sıra, bilgisayar destekli grafik tasarımı ile de uğraşabilmektedir. .

Grafik Tasarımı

Bir mesajı iletişim tekniklerini kullanarak, harf, rakam, figür, resim gibi görsel elemanlarla birlikte, teknolojiyi sanatsal kriterlerle tasarlayan hedef kitleye ulaşmasını sağlayan tasarım alanıdır.

Grafik tasarımcıları, grafik konusundaki geleneksel bilgileri profesyonel yazılım ve dijital medya ile birleştirerek yenilikçi bir şekilde çalışırlar. Grafik tasarım eğitimini alacakları alanlar tipografi, illüstrasyon, karikatür, serigrafi, gravür, klişe, trio, afiş, bilboard, pano, dizgi kitap tasarımı, ambalaj tasarımı, stand tasarımı, web tasarımı (arayüz tasarımı), interaktif tasarım vb.dir. 

Moda ve Tekstil Tasarımı

Bu bölüm tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.                    

Moda Tasarımı öğrencileri, giyim, takı, çanta, kostüm vb. tasarımlarını defile, satışa yönelik koleksiyon sunumu ya da bir dergide lansman gibi alanlarda yeterlilik alabilirler. moda ve tekstile bağlı diğer bölümler: Moda teknolojileri / moda editörlüğü /moda pazarlama / moda aksesuar vb

Güzel Sanatlar

Resim, heykel, seramik, sanat tasarımı ve yönetimi, özgünbaskı gibi farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren Güzel Sanatlar eğitimi bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar. Bölümün; sanatsal yaratıcılıkta düşünsel gelişiminin, bireysel yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir özdisiplin oluşması bu alanların sağladıklarından bazılarıdır.

Sahne Tasarımı

Resim, heykel, seramik, sanat tasarımı ve yönetimi, özgünbaskı gibi farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren Güzel Sanatlar eğitimi bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar. Bölümün; sanatsal yaratıcılıkta düşünsel gelişiminin, bireysel yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir özdisiplin oluşması bu alanların sağladıklarından bazılarıdır.

Hangi BÖLÜMLER için portfolyo hazırlıyoruz ?

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarımcılar, geliştirdikleri ürün ve sistemlerle değişimi mümkün kılan yaratıcı uzmanlardır. Bireysel, sosyal, kültürel, çevresel, teknik ve ekonomik boyutları dikkate alarak ürün yaşam döngüsünün bütününe odaklanırlar. Endüstri ürünleri tasarımı uzmanlığı, kullanıcı davranışını ve ihtiyaçlarını araştırmayı ve anlamayı; olumlu bir kullanım deneyimi için kullanım ve etkileşim senaryoları geliştirmeyi; değişime ihtiyaç duyulan alanlarda ilham veren, kalıcı çözümler geliştirmeyi; yeniden kullanımı, kısmen veya tamamen yenilenmeyi mümkün kılarak sorumlu üretim ve kullanım yaklaşımlarını gözetmeyi kapsar.

Endüstri ürünleri tasarımcıları elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, seramik sağlık gereçleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve aksesuarları, kişisel aksesuarlar, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerden çalışabilirler. 

Mimarlık

Mimarlık, sanat ile teknolojinin iç içe olduğu bir meslektir. Yaşantımızla bütünleşmiş konut, okul, hastane, otel, spor tesisi, iş ve alışveriş merkezi gibi mekanlar mimarların eseridir. Mimarlığın özünü oluşturan mekan tasarlama ve inşa eylemi insanların yerleşik yaşam düzenine geçtikleri eski çağlara dek uzanır. geçmişten bugüne, mimarlık kültürü tarihin her döneminde sanata yön vermiş, çağı biçimlendiren önemli akımlar yaratmıştır. Günümüzün özgün mimari tasarımları da gelecek nesiller için, 21. yüzyılın etkin ve kalıcı temsilcileri olacaktır. Önemli bir toplumsal role sahip olan mimarlık mesleği, bu sorumluluk ve bilinç ile eğitim kriterlerini belirler.  

İç Mimarlık

İç mimarlık, teknik bilgilerle estetik yaklaşımları birleştirerek, çağdaş, konforlu ve özgün mekân çözümleri üretilmesini amaçlar. İç mekan tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik faktörleri ve bu faktörler arası ilişkileri kavrama becerilerini kazandıracak teori ve uygulamayı içermektedir.  Günümüzde binalara süsleme, yerleştirme, estetik veya kamuflaj bileşeni olan dekorasyon gibi algılanmaktan öteye taşınan iç mimarlık mesleği, mekân ekonomisi ve zenginliği gibi yaşam kalitesinin temel unsurlarını öne çıkarmaktadır. 

Animasyon

Animasyon sinema, resim, heykel, fotoğraf gibi görsel/işitsel sanatlardan bir çok farklı disiplin ve tekniği buluşturan bir sanat dalıdır.  Animasyon bölümleri, bilgisayar kullanımının kitlesel düzeylere ulaşmasıyla birlikte devamlı gelişen animasyon endüstrisine, temel hareket yaratma ve animasyon anlatım ilkelerini, en yeni dijital teknik ve üretim yöntemlerinde uygulayabilen, profesyonel üretim süreçlerine hakim ve dünya standartlarında işler yaratabilecek sanatçılar yetiştirmektedir. Animasyon eğitimi sonucunda öğrenciler 2B/3B animasyon film yapımı, özel efekt, oyun tasarımı, karakter-layout tasarımı ve benzeri alanlarda yetkin sanatçılar olacaktır.

  

İllüstrasyon

Grafik tasarımın içerisinde bir disiplin olan illüstrasyon popülerliğinin artmasıyla birlikte okullarda ayrı bir bölüm olarak açılmaya başlanmıştır. İllüstrasyon, resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonlarının resmedilmesidir. Bu bölümde okuyan öğrenciler mezun olduklarında reklamcılık, animasyon, kürasyon, film, gazetecilik, hareketli çizim, efekt, fotoğrafçılık, yayıncılık gibi alanlarda çalışma olanağına kavuşurlar, ancak daha da önemlisi kendi ajanslarını kuracak yeterliliğe de kavuşurlar.

.....

visual art

aksesuar tasarımı

video

....vb

      

bottom of page